---------------------------------
Agencja Power /dawniej Powersport/ specjalizuje się w organizacji imprez firmowych i integracyjnych dla firm, wyjazdów motywacyjnych i okolicznościowych, a także wydarzeń specjalnych
Nasza Marki to: AgencjaPOWER, DMCWarsawPoland, ONLINE, PLATFORMA. Serdecznie zapraszamy do organizacji wydarzeń i wyjazdó firmowych z PowerTEAM

    ---------------------------------

Wyszukiwanie

Nie każde spotkanie firmowe generuje przychód dla zatrudnionego

przychódUdział pracownika w imprezie integracyjnej, który ma wyłącznie charakter rozrywkowy powoduję, że po stronie podwładnego powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracodawca zorganizuje spotkanie firmowe w celach szkoleniowych.


Kwestia powstania przychodu po stronie pracowników z tytułu uczestnictwa w imprezach integracyjnych wciąż budzi wątpliwości. Korzystne dla podatników wyroki wydawane przez NSA na początku tego roku dawały nadzieję na ukształtowanie się pozytywnej linii orzeczniczej. W wyrokach z 24 stycznia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1064/11) oraz z 20 lutego 2013 r. (sygn. akt II FSK 1256/11) NSA zaprezentował stanowisko, zgodnie z którym po stronie pracownika uczestniczącego w imprezie integracyjnej nie powstanie przychód, jeśli nie da się określić wartości świadczeń, z których skorzystał zatrudniony.

Natomiast w wyroku z 12 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1428/11) NSA orzekł, że pracownik, który bierze udział w imprezie integracyjnej uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. W ocenie sądu już sama możliwość udziału w imprezie integracyjnej powoduje powstanie przychodu dla pracownika. Dla powstania przychodu nie ma znaczenia, że pracodawca nie jest w stanie ustalić, w jakim zakresie poszczególni pracownicy skorzystali z atrakcji przewidzianych w ramach imprezy integracyjnej.

Impreza szkoleniowa


Istnieje pewna kategoria wydarzeń organizowanych przez pracodawców, w których wzięcie udziału nie powoduje dla pracowników powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Należą do nich: wszelkie spotkania, wyjazdy i szkolenia, mające charakter ściśle służbowy, które dla pracownika są obowiązkowe. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest m.in. wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Jednak, aby uniknąć sporu z organami podatkowymi, pracodawcy powinni dysponować dowodami potwierdzającymi, że spotkanie miało charakter edukacyjny.

Wyjazd integracyjny połączony ze szkoleniem

W sytuacji, gdy szkolenie połączone jest z dodatkowymi atrakcjami przeznaczonymi dla pracowników, koszt tych dodatkowych świadczeń będzie dla pracownika przychodem. Na ten podział wskazuje m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 listopada 2012 r. (nr IPPB2/415-804/12-2/AK). Organ podatkowy wyjaśnił, że koszty poniesione przez pracodawcę na organizację części służbowej nie stanowią po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy. Jednak zapewnienie dodatkowych atrakcji w miejscu zakwaterowania, np. wynajem sali na dyskotekę oraz zapewnienie posiłków podczas niej, w sytuacji, w której nie ma żadnego związku ze szkoleniem, będzie stanowić dla pracowników przychód ze stosunku pracy.

Decydując się na organizację wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych dla swoich pracowników, warto tak skonstruować program, aby w jak najszerszym zakresie zawierał on elementy związaną z treściami szkoleniowymi, adekwatnymi do działalności prowadzonej przez firmę. Jeżeli nie jest to możliwe, warto w celu ograniczenia ryzyka opodatkowania PIT wyraźnie wydzielić z programu wyjazdu lub spotkania części szkoleniowe i integracyjne. W ten sposób ryzyko opodatkowania będzie odnosić się tylko do części integracyjnych.

Wydatki na organizację imprezy firmowej w kosztach

Możliwość zaliczania przez pracodawcę wydatków poniesionych na organizację spotkań integracyjnych dla pracowników oraz na zapewnienie dodatkowych atrakcji do kosztów uzyskania przychodów, nie budzi większych wątpliwości. Kosztami uzyskania przychodów są bowiem wydatki ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (15 ust. 1 ustawy o CIT), z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ustawy o CIT. Organy podatkowe potwierdzają, że koszty organizacji imprez integracyjnych są kosztami ponoszonymi w celu osiągnięcia przychodów, jeśli pozostają w związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą.

VAT od spotkań firmowych

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych w sytuacji, gdy impreza integracyjna z założenia nie jest zorganizowana w celu zaspokajania osobistych celów pracowników (tj. dla ich własnej rozrywki), a dominujące korzyści osiąga z niej pracodawca (np. prezentuje wyniki firmy), nie podlega VAT. Dlatego planując przygotowanie spotkań firmowych warto zwrócić szczególną uwagę na właściwe określenie jej celu.

Najprostszym rozwiązaniem jest impreza integracyjna, której znaczącą część będzie stanowić szkolenie. Wówczas nie powinno być wątpliwości, że organizacja takiego spotkania nie podlega opodatkowaniu. Potwierdził to m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 21 listopada 2012 r., nr ILPP2/443-1202/11/12-S/SJ wprost wskazując, że w przypadku gdy w trakcie wyjazdów pracownicy uczestniczą w szkoleniach związanych z działalnością przedsiębiorstwa połączonych z zajęciami integracyjnymi, a dodatkowo pracodawca organizuje dla nich uroczystą kolację, całość nie jest obciążona VAT należnym.

Najbezpieczniejszym dla podatników rozwiązaniem jest uznanie, że wzięcie przez pracownika udziału w imprezie integracyjnej nie powoduje powstania przychodu tylko wtedy, gdy impreza ma charakter szkoleniowy. W sytuacji, gdy impreza integracyjna ma charakter wyłącznie rozrywkowy, po stronie pracownika powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Warto prowadzić ewidencję osób, które nie brały udziału w spotkaniu. W razie sporu z organami podatkowymi, będzie ona dowodem potwierdzającym brak powstania przychodu po stronie tych osób.


Aleksandra Plichta, starszy konsultant w Accreo
Agnieszka Derlatka, konsultant w Accreo

źródło: e-doradca.pl

 

Oferta POWER

 • Imprezy firmowe

  Imprezy firmowe

  Imprezy integracyjne, promocje nowych produktów, wyjazdy motywacyjne, imprezy okolicznościowe to nieodzowne elementy funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw. Wychodząc naprzeciw konkurencji przygotowaliśmy wiele oryginalnych scenariuszy wykorzystując nowatorskie pomysły oraz najnowsze osiągnięcia techniki.

  Read More
 • Wyjazdy motywacyjne

  Wyjazdy motywacyjne

  Wyjazdy zagraniczne to najlepsza forma motywacji i uznania zasług pracowników. To także świetny sposób wyrażenia wdzięczności Kluczowym Klientom Firmy za dotychczasową współpracę. Oczywiście pod warunkiem, że będą to wyjazdy dokładnie zaplanowane, bogate w atrakcje i zrealizowane w unikalnych miejscach.

 • Wydarzenia specjalne

  Wydarzenia specjalne

  Od wielu lat organizujemy i wspieramy różnorodne projekty i inicjatywy, łącząc je z podstawowymi wartościami firmy - ciągłego odkrywania nowych, lepszych sposobów działania, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, poszerzania granic możliwości. Zapraszamy do śledzenia Wydarzeń Specjalnych na naszej stronie.

  Read More
Our website is protected by DMC Firewall!